Partneři

Patronka

Patronka

Prof. Dadja Altenburg-Kohl je významnou osobností světa filantropie, sběratelkou, kurátorkou a mecenáškou umění, lékařkou a podnikatelkou. Její jméno je spojené s Museem Montanelli zaměřeným na současné výtvarné umění a Nadací DrAk, která se zabývá uměleckými projekty a prevencí zdraví. Založila také Mecenášský klub Národního divadla v Praze. Od roku 2015 je nositelkou Státní ceny Mecenáš české kultury.

„Nejedná se mi pouze o dary materiální, ale i o morální. O to, jak dalece jsme schopni komunikovat a předávat je dále k všeobecnému prospěchu. Filantropie je osvobozena od jakékoliv dogmatické souvislosti. Je to úcta a láska k člověku, k hodnotám, které jsou stálé a neměnné.

Převzít patronát nad tanečníky je pro mne čest. Nejen proto, že tanec je umění, které patří neodlučně k mému životu, ale hlavně proto, že obdivuji všechny, kteří si toto umění zvolili jako svou profesní cestu. Vím, jak křehký je jejich vnitřní svět a jak mnoho záleží na tom, aby si udrželi pevné zdraví. Potřebují nadšené diváky a věrné publikum. Potřebují adekvátní odměny za jejich nesmírně tvrdou práci i kvůli časovému omezení jejich činnosti. Když skončí s taneční kariérou, potřebují nutně podporu při volbě jejich dalších profesí. Z úcty k tomuto povoláni, je pro mě radostí být jejich patronkou.“

Hlavní partner

Norway Grants

Norway Grants

Projekt “Posílení kapacit a profesionalizace služeb NFTK” v období duben 2022 – leden 2024 je realizován za podpory Fondů EHP/Norska 2014-2021 (číslo projektu KU-CB2-017).

Partneři

420PEOPLE

420PEOPLE

Jihočeské divadlo

Jihočeské divadlo

Mediální partneři

Taneční aktuality

Taneční aktuality

Opera Plus

Opera Plus