Druhá kariéra v EU

Ve většině vyspělých evropských zemí fungují organizace, které pomáhají tanečníkům v okamžiku ukončení jejich umělecké kariéry a při vstupu do kariéry nové. Tyto organizace jsme navštívili a inspirovali se jejich zkušenostmi.

Speciální programy pro změnu povolání zaměřené na tanečníky

Následující krátká shrnutí poskytují stručný přehled toho, jak některé země řeší otázku druhé kariéry tanečníků.

V Belgii je „Co dál?” (Loopbaanbegeleiding voor professionele dansers – Kariérní poradenství pro profesionální tanečníky) pilotní program, kterýrealizuje ve Flandrách a v Bruselu Sociaal Fonds voor Podiumkunsten (Sociální fond pro performing arts) (SFP) společně s Vdab (Vlámskýmúřadem pro zaměstnanost a odborné vzdělávání).

Ve Francii je AFDAS (Fond d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs – Pojistný fond pro vzdělávání v oblasti kultury, komunikace a volného času) hlavním programem pro vzdělávání a rekvalifikaci výkonných umělců. Dále, v roce 2006 francouzské Ministerstvo kultury a komunikace vytvořilo společně s AFDAS specifický program pro řešení konkrétních situací tanečníků, kteříse chtějí připravit na změnu profese.

V Německu mimo Německý divadelní důchodový fond v rámci Bavorské komory pro sociální dávky a důchody a Künstlersozialkasse (Fond sociálního zabezpečení umělců), které sehrávají klíčovou úlohu při změně povolání umělců včetně tanečníků, existuje od roku 2010 nová iniciativa Stiftung TANZ – Německé centrum pro změnu povolání.

Budeme se věnovat vaší situaci individuálně a nabízet řešení vašich potřeb.