Spoření

Nadační fond prosazuje speciální systém spoření s výraznou státní podporou. Navrhovaný systém vychází z řady zahraničních zkušeností i z požadavků samotných tanečníků a dalších představitelů českého profesionálního tance. Opírá se o možnosti současné české legislativy a reflektuje možnosti pojišťoven působících na českém trhu.

Navrhujeme systém spoření, kdy si profesionální tanečník spoří měsíčně minimálně částku 500 Kč a stát k této částce přidává příspěvek ve výši 100 %, maximálně však 1 500 Kč měsíčně po dobu maximálně 20 let. Částka ukládaná tanečníkem a státní příspěvek spravuje pojišťovna působící v ČR, která vzejde z výběrového řízení.

Mělo by jít o produkt na bázi životního pojištění, kdy vložená částka je zároveň úročena. Po minimálně pěti letech spoření (tedy 60 měsíčních splátkách) by měl tanečník nárok využít naspořené peníze na start v nové kariéře. Naspořené peníze (optimálně v řádech stovek tisíc korun) by mohly být využity např. na úhradu nadstandardní rekvalifikace, na kompenzaci propadu v příjmech v průběhu rekvalifikace nebo na zahájení vlastního podnikání.

Nadační fond pro taneční kariéru by byl odborným garantem správného a transparentního průběhu spoření a účelného využití naspořených finančních prostředků. Do systému spoření by mohli vstoupit čeští i zahraniční profesionální tanečníci, kteří mají daňový domicil v České republice a zároveň tanečníci, kteří se prokazatelně tancem živí (příjmy z taneční praxe tvoří alespoň polovinu jejich příjmů) a kteří prokáží své profesní kompetence (jsou minimálně absolventy tanečních konzervatoří nebo, pokud tuto kvalifikaci nemají, doloží minimálně tři roky taneční praxe).

O navrhovaném systému spoření v současnosti jedná Nadační fond pro taneční kariéru se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.

Budeme se věnovat vaší situaci individuálně a nabízet řešení vašich potřeb.