Doporučení

Doporučení k péči, prevenci a řešení zdravotních komplikací a úrazů pro zřizované i nezávislé soubory

3 doporučení k péči, prevenci a řešení zdravotních komplikací a úrazů pro nezávislé soubory:

  1. Ve zřizovaných divadlech fungují pravidla evidence zranění a postupů při řešení pracovních úrazů podle pracovně-právních předpisů. Nic takového mezi nezávislými subjekty zpravidla nefunguje. Vypracujte si proto alespoň stručnou interní metodiku pro případ úrazů, která bude obsahovat postup, jak se v takové situaci zachovat, jak a s kým sdílet informace, jak úraz či zdravotní obtíže řešit a jakou poskytnout další podporu při řešení následků.
  2. Nepřenášejte zodpovědnost za péči o fyzické a duševní zdraví pouze na jednotlivce.
  3. Hledejte způsoby, jak zdravotní péči pro tanečnice a tanečníky lépe financovat, a to i v rozpočtech nezřizovaných (nezávislých) tanečních souborů, které zpravidla nedávají umělkyním a umělcům zaměstnanecké smlouvy, ale spolupracují s nimi projektově a jsou z velké části financovány z veřejných peněz. Zahrňte financování péče do struktury svého rozpočtu.

Další doporučení pro nezávislé i zřizované soubory:

  • Věnujte pozornost nejen fyzickým, ale i psychickým aspektům práce tanečnic a tanečníků, artistek a artistů, performerek a performerů. Myslete i na to, že stresem a psychickou zátěží trpí také pracovníci a pracovnice managementu. Péči o kondici je třeba se věnovat holisticky a odborně. Nezaměňujte pracovní rozhovory s vedením za nástroj psychické podpory. Umělci a umělkyně by měli mít možnost komunikovat o svých problémech a potřebách bezpečně a otevřeně. Je třeba k tomu vytvářet podmínky a povzbuzovat k péči o psychickou pohodu. Péče o wellbeing se zásadně týká i ostatních profesí v souborech a týmech. 
  • Sítě lékařek a lékařů i dalších specialistek a specialistů, kteří se na zdravotní péči o umělkyně a umělce podílejí, jsou zatím spíše neformální. Je třeba tuto síť oficializovat, formalizovat, komunikovat a oficiálně šířit. Najděte odborné pracoviště ve svém regionu a navažte s ním systematickou spolupráci pro poskytování odborné péče o taneční profesionály a profesionálky. Zkuste posunout neformální síť odborných kontaktů na oficiálnější bázi tak, aby byla pro tanečnice a tanečníky péče co nejvíce a nejrychleji dostupná (cílem je rychlý návratu na scénu). Umožnilo by to i další sdílení praxe, prohloubení péče, případně systematičtější výzkum (oborová asociace, nezisková platforma specializovaná na oblast taneční medicíny, odborná lékařská pracoviště taneční medicíny apod.).
  • Zajistěte vždy různé fáze péče – prevenci, rehabilitaci i kompenzaci, řešení akutních situací.
  • Věnujte se také optimální pojistné ochraně pro umělce a umělkyně v tanci, cirkuse a fyzickém divadle. Do budoucna by se mohlo nabízet skupinové úrazové pojištění (například v návaznosti na status umělce a umělkyně) či finanční příspěvky pro individuální pojištění, což je třeba zohlednit v rozpočtech projektů. Je možné se inspirovat v zahraničí. Na tomto úkolu by měli pracovat profesní organizace, zástupci státu a samospráv s odborníky na pojišťovnictví a s jednotlivými nezávislými soubory či zaměstnavateli.