Zdraví tanečnic a tanečníků

Péče o zdraví tanečnic a tanečníků a umělkyň a umělců fyzického divadla či cirkusu je klíčovou podmínkou jejich profese, která s sebou nese i zvýšené riziko fyzických nebo psychických potíží a úrazů. Je proto namístě věnovat zvýšenou pozornost jak prevenci, tak rehabilitaci a kompenzaci. A disponovat také informacemi, jak řešit akutní situace, mezi něž patří především úrazy.

Přečtěte si podrobnou tematickou studii od Nadačního fondu pro taneční kariéru Úrazy a nemoci z povolání u profesionálů a profesionálek v oblasti pohybových umění.