Zaměstnanec

Jak si hledat a najít práci?

Ideální je zabývat se touto otázkou už na škole a budovat si kontakty a zázemí, kam se po škole vydáte. Jestli začínáte teprve hledat, je dobré mít zpracovaný životopis (CV) a portfolio. Jak ale zvládnout navazující konkurz do tanečního souboru? Přečtěte si článek zde.

Jak na CV a portfolio?
Obecné zásady přípravy životopisu:

  • vycházejte z podmínek výběrového řízení nebo z charakteru pozice, o kterou se ucházíte
  • životopis přehledně strukturujte
  • uveďte osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, bydliště, telefon, na němž jste skutečně k zastižení, a váš soukromý, seriózně znějící email, datum narození uvádět nemusíte),
  • vzdělání – uvádějte vysoké a střední školy, které jste studovali, v jakém období a jaký obor. Klidně zařaďte i nedokončené studium, i další informace o kurzech, certifikovaných i necertifikovaných apod.
  • zaměstnání, praxe
  • další znalosti a dovednosti, například znalost cizích jazyků, řidičský průkaz, znalost počítačových programů apod.
  • zájmy a další informace, které mohou být podle vás důležité

Specifika tanečního CV
články pro inspiraci

How to prepare for a dance audition 1
How to prepare for a dance audition 2

 

Co musíte udělat, pokud budete zaměstnanec?
Všechny povinné platby i související administrativu za vás obstará zaměstnavatel.