Úraz / Nemoc

Zaměstnanec

První dva týdny nemoci vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy, od 15. dne má zaměstnanec nárok na nemocenské od ČSSZ. Má-li uzavřenou vlastní komerční pojistku, například úrazové pojištění, čerpá podle konkrétních podmínek smlouvy.

OSVČ

První dva týdny nemoci nemá OSVČ nárok na žádnou dávku, od 15. dne má nárok na nemocenské od ČSSZ v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Má-li uzavřenou komerční pojistku, například úrazové pojištění, čerpá podle konkrétních podmínek smlouvy.