Nezaměstnanost

Je možné využít služeb úřadu práce a nechat se evidovat jako nezaměstnaný/á. Po evidenci na úřadu práce je možné získat podporu v nezaměstnanosti, a to při splnění zákonem stanovených podmínek a podání písemné žádosti.

Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je platit v předchozích dvou letech po dobu alespoň 12 měsíců povinné sociální pojištění (tedy důchodové pojištění). Po dobu evidence za vás úřad práce odvádí zdravotní pojištění, nikoli sociální. Ale doba po kterou pobíráte podporu v nezaměstnanosti se započítává do starobního důchodu.

Více informací o evidenci uchazečů o zaměstnání a podpoře v nezaměstnanosti na stránkách MPSV. Dále najdete informace o podpoře v nezaměstnanosti také na stránkách úřadu práce