Mateřství / Otcovství

Pokud očekáváte narození potomka, bude vás zajímat téma státních příspěvků vztahujících se k období mateřství. Je důležité se zorientovat jak v oblasti mateřské (peněžitá pomoc v mateřství), otcovské, tak rodičovské.

Zaměstnanec

Jednodušší situace v tomto případě nastává u zaměstnanců, kdy se mateřská i rodičovská řídí Zákoníkem práce (Předpis č. 262/2006 Sb.).

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Jako zaměstnaný otec dítěte (musíte být zapsán v rodném listě) můžete čerpat otcovskou dovolenou v délce 14 dnů. Dávku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení a podrobnosti výši dávky a pravidlech vyplácení jsou přehledně zveřejněny na webových stránkách ČSSZ.

Zaměstnavatel je dále povinen poskytnout zaměstnankyni/zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Na rodičovské dovolené se mohou matka a otec prostřídat.

Ve všech specifických situacích poskytuje bezplatnou (nejen) právní pomoc organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.

OSVČ

Jestliže si jako tanečník či tanečnice na volné noze neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění, pak nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou), tedy na nemocenskou dávku, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Pro získání peněžité pomoci v mateřství je potřeba platit nemocenské pojištění alespoň 270 dní během dvou let a 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou. Dostupnými online kalkulačkami je možné si spočítat výši měsíční platby nemocenského, ale i výši mateřské.

Pokud si dobrovolné nemocenské platíte, před nástupem na mateřskou je třeba si u vašeho gynekologa vyzvednout potvrzení a odnést jej na příslušnou (vaši) pobočku OSSZ. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů a její nástup je možný v období mezi 6-8 týdnem před plánovaným porodem.

V určitých situacích může mateřskou čerpat také otec (pokud si otec OSVČ platí nemocenské a matka OSVČ nikoliv). Tyto specifické situace je třeba konzultovat s OSSZ nebo s organizací Aperio.

Otec dítěte pracující jako OSVČ a platící dobrovolné nemocenské pojištění (a následně zapsaný v rodném listě dítěte) má nárok na čerpání otcovské dovolené v délce 14 dnů. Platbu nemocenského pojištění musí otec hradit minimálně 3 měsíce před nástupem na otcovskou. Dávku vyplácí OSSZ a podmínky čerpání naleznete na jejich webu.

Jako OSVČ platící či neplatící nemocenské pojištění se vás každopádně za každé situace týká rodičovský příspěvek. Odlišnosti naleznete pouze v termínu vyplácení a výši pravidelného čerpání. Celková částka rodičovského příspěvku je pak pro všechny stejná (pro zaměnstnance i OSVČ s/bez nemocenského pojištění).

Nemáte nárok na mateřskou, ale pouze na rodičovský příspěvek, jenž je sociální dávkou vyplacenou Úřadem práce ČR? Při neplacení nemocenského pojištění si není možné u rodičovského příspěvku zvolit variantu jeho čerpání. Rodičovský příspěvek musíte čerpat po dobu minimálně 30 měsíců (nejvyšší možný měsíční příspěvek tak činí 10 000 Kč).

Pokud jste plátcem nemocenského a tedy čerpáte nejprve mateřskou, můžete si rodičovský příspěvek rozložit do minimálně 19 měsíců a maximálně 4 let věku dítěte. Navíc je možné systém čerpání každé tři měsíce flexibilně měnit. Více informací…

Ve všech specifických situacích poskytuje bezplatnou (nejen) právní pomoc organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.