Přerušení kariéry

Kariéru tanečníci/ce většinou přerušují z důvodu životních situací jako je nemoc, úraz či mateřství/otcovství. Ale mohou existovat i jiné důvody, např. péče o blízkou osobu.