Služby Úřadu práce

Úřad práce poskytuje řadu služeb, které se týkají všech, nejedná se tedy o služby cílené pouze na tanečnice a tanečníky. Služby pokrývají celou škálu životních situací, od nezaměstnanosti, přes rozšiřování odbornosti, až po, například, poradenství.

Nezaměstnanost

Pokud ztratíte zaměstnání a stálý příjem ze zaměstnání, nebo přestanete pracovat jako OSVČ, můžete se přihlásit k evidenci na Úřadu práce (ÚP). Při splnění zákonem stanovených podmínek a podání písemné žádosti vám náleží podpora v nezaměstnanosti. Základní podmínkou, abyste měli na podporu nárok, je že za poslední dva roky máte alespoň 12 měsíců placené důchodové pojištění (při zaměstnání ho odvádí zaměstnavatel, pokud pracujete jako OSVČ je součástí povinných sociálních odvodů). Podrobnosti naleznete zde. 

Po dobu evidence za vás ÚP hradí zdravotní pojištění. A také vám pomáhá s hledáním dalšího pracovního uplatnění.

ÚP poskytuje také skupinové a individuální poradenství – napsání životopisu, motivačního dopisu, přípravu profesního portfolia, přípravu na otázky kladené při výběrovém řízení, orientaci na trhu práce, rekvalifikaci atd.

Dále nabízí bilanční diagnostiku (analýza schopností a potenciálu pro pracovní uplatnění). Provozuje Informační středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), kde shromažďuje informace o trhu práce a uplatnění, informace o možnostech studia a rekvalifikace.

Rekvalifikace

Pokud jste v evidenci na ÚP máte také přístup k rekvalifikacím. Na ÚP zároveň může být člověk zaregistrovaný ve dvou režimech – jako uchazeč o zaměstnání v případě nezaměstnanosti (běžná evidence na ÚP), ale také jako zájemce o zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání se může stát kdokoliv, ať je zaměstnaný nebo podniká. Uchazeč i zájemce se mohou ucházet o rekvalifikaci.

Jsou dva druhy rekvalifikace – rekvalifikace zabezpečovaná ÚP nebo zvolená.

Zabezpečovaná rekvalifikace je pro uchazeče o zaměstnání a nabízí možnost získat úhradu nákladů spojených s rekvalifikací (např. úhrada jízdného do kurzu), zároveň ÚP vyplácí při rekvalifikaci podporu. Zvolená rekvalifikace je pro uchazeče o zaměstnání i pro zájemce o zaměstnání (to znamená, že zájemce o rekvalifikaci může být zároveň v zaměstnaneckém poměru nebo OSVČ), kurz i rekvalifikační zařízení si vybírá sám zájemce (akreditovaná vzdělávací zařízení), ÚP úhradu poskytuje na základě individuálního posouzení. Cenu kurzu hradí ÚP po úspěšném složení závěrečné zkoušky. Jiné náklady (jízdné apod.) ÚP nehradí. Je potřeba vypracovat žádost o rekvalifikaci. Postup a možnosti je vždy potřeba konzultovat na ÚP, obecně info ke zvolené rekvalifikaci najdete zde.

Přehledně vše o rekvalifikacích na stránkách Úřadu práce.

Dále informace pro zájemce o zaměstnání poskytuje MPSV

Služby ÚP pokud chcete začít podnikat jako OSVČ

Na ÚP se nabízejí ještě další možnosti. Jednou z nich je společensky účelné pracovní místo pro samostatnou výdělečnou činnost, tedy pro ty, kdo chtějí začít samostatně podnikat jako OSVČ. ÚP může v takovém případě poskytnout příspěvek na pořízení nezbytného vybavení pracovního místa (které obsadíte vy sami jako OSVČ). Pro možnost žádat o příspěvek je potřeba být jako nezaměstnaná nebo nezaměstnaný v evidenci ÚP. Více info zde.  

Se společensky účelným pracovním místem návazně souvisí i překlenovací příspěvek. O ten může žádat ten, kdo má dohodu s ÚP na společensky účelné pracovní místo, překlenovací příspěvek se v takovém případě poskytuje na úhradu provozních nákladů. Tady najdete formulář žádosti, v níž je na konci tabulka pro představu, co se rozumí provozními náklady, na které je možné žádat příspěvek. 

Služby ÚP pro zaměstnavatele, který vás zaměstná

Existuje také společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro ty, kdo nechtějí podnikat, ale chtějí se nechat zaměstnat na běžnou zaměstnaneckou smlouvu. Společensky účelné pracovní místo vyhrazené je takové místo, které zaměstnavatel na základě písemné dohody s ÚP vyhradí konkrétnímu uchazeči o zaměstnání. ÚP pak zaměstnavateli hradí příspěvek na mzdu nebo plat zaměstnance, a to včetně všech odvodů, až na dobu 12 měsíců. O příspěvek je nutné žádat před přijetím uchazeče, a to dle místa evidence uchazeče o zaměstnání.

Zaměstnavatel, který přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (kvůli věku, péči o dítě apod.), a který nemá praxi v dané profesi, může získat také příspěvek na zapracování.