Jak začít podnikat

Tato otázka je velmi komplexní a individuální a existuje mnoho cest, jak se do podnikání pustit. Co se týče právního ukotvení, můžete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na živnost podle živnostenského zákona, nebo ve svobodném povolání (profese, které se nevykonávají na základě živnosti, například umělec/umělkyně, novinář/ka apod.). Nebo můžete založit společnost s ručením omezeným nebo jiný typ obchodní společnosti.

Před vstupem do podnikání je potřeba nejen ošetřit si zákonné a administrativní okolnosti, ale také se věnovat samotnému podnikání. V tom pomůže vypracování byznys modelu, který ukazuje základní fungování podnikatelského projektu, jakou vytváří hodnotu, jak ji dostává k zákazníkům a za co zákazníci platí (například přehledný byznys model Canvas). Detailněji rozpracovaným dokumentem může být následně byznys plán, neboli strukturovaný dokument, který jde analyticky a datově více do detailu, než byznys model, a využijete ho především v tom případě, že se budete v bance ucházet o úvěr nebo jinou finanční podporu související s byznysem.

Využijte nabídku našich individuálních služeb a konzultujte přímo vaši konkrétní situaci. Více informací zde.