Jak projít změnou

Možnosti dalšího uplatnění jsou zcela individuální a závisí na přáních a schopnostech každého jednotlivce. Je na každém, aby se sám za sebe rozhodl, jakou chce mít budoucnost. Dle situace jednotlivce může kariérní změna trvat týdny, měsíce i roky. Neexistuje jeden správný a univerzální model pro úspěšnou změnu.

Ve chvíli, kdy umělec nebo umělkyně končí svou aktivní kariéru na scéně, však nestojí před nutností kariérní změny s prázdnýma rukama. Disponují rozsáhlými zkušenostmi ze svého dosavadního povolání a praxe, kompetencemi, na kterých mohou dále stavět a rozvíjet je při svém novém uplatnění, potenciálem, který mohou dále objevovat i rozvíjet, zájmy a schopnostmi, které využívají také při svých koníčcích nebo obecně v soukromém životě. Vyplatí se to vše před sebe pomyslně položit na stůl a podrobit to důkladnému průzkumu, všechno (jednoduše řečeno) zmapovat.

5 obecných tipů pro změnu kariéry:
1. Skončit a realizovat změnu včas.
2. Mít finanční plán, který změnu „podrží“.
3. Znát podstatu toho, jakou práci hledáte a pak pro to najít vyhovující konkrétní formu.
4. Jděte do hloubky v otázce, co skutečně chcete.
5. Změna chce čas.

Jak o změně přemýšlet a jak se k ní postavit?

Zvažte, co nového byste chtěli podniknout. Určete si pro sebe cíle s tím spojené. Zamyslete se nad tím, jaké k tomu máte zdroje, jaká je ve vztahu k cíli vaše současná, tedy výchozí situace. Uvažujte důsledně o možnostech, jak lze cíl realizovat (pro hledání možností využijte brainstorming, zjišťování informací, dotazování se lidí s praxí v oboru atd., hledejte různé způsoby, protože cesta k cíli zdaleka nemusí být přímočará). Naplánujte si kroky, které kvůli dosažení cíle podniknete a ty skutečně realizujte.

Když plánujete změnu, rozhlédněte se po všem, na čem už můžete stavět. Ujasněte si, o co ve své kariéře nadále usilujete, jakým směrem se chcete vydat. V období změny se orientujte na budoucnost. Přistupujte ke změně pozitivně; co pozitivního vám změna přinese? Buďte aktivní – hledejte, ptejte se, zkoušejte, studujte… Stanovte si priority a soustřeďte se na ně. Stanovte si cíle a najděte cestu k jejich dosažení. Mějte cíle a plán, ale zároveň vnímejte a vyhodnocujte, co přichází zvenčí, dívejte se po příležitostech. Hledejte práci, se kterou se můžete ztotožnit, která vás zajímá a motivuje. Sdílejte a komunikujte. Mluvte (osobně nebo online) o svých plánech, cílech a pokroku, kterého jste již dosáhli s lidmi, kteří také pracují na změně, se svými blízkými, s kolegy. Zajímejte se o jejich zpětnou vazbu a podporu. Buďte trpěliví. Změna je běh na dlouhou trať. I k velkému úspěchu vedou postupné malé kroky. A i cesta by vás měla bavit (uspokojovat nejen rozumově, ale i emocionálně), abyste na ní vydrželi. Je třeba pro ni mít dostatek energie, proto ji doplňujte vším, co děláte rádi. Experimentujte. Zkoušejte a to, že se něco nepovede, berte jakou nutnou součást cesty a příležitost k učení. Stejně jako změnu samu o sobě lze i všechny nové cíle vnímat jako příležitost.

 

Nepomohl vám tento text? Projděte si naše nabízené služby nebo nás kontaktujte zde.