Zaměstnanec

Být zaměstnancem znamená, že máte zaměstnaneckou smlouvu, která se řídí zákoníkem práce, a povinné platby a daně za vás odvádí zaměstnavatel, takže částka, kterou skutečně obdržíte, je čistá mzda a částka před odvedením všech povinných plateb je hrubá mzda (rozepsané je to na výplatní pásce).

  • Smlouva o pracovním poměru musí být uzavřena písemně (nikoliv ústně) a upravuje váš vztah k organizaci, která vás zaměstnává. Můžete dostat smlouvu časově omezenou (např. na rok, na dva) nebo na dobu neurčitou
  • Co musí smlouva obsahovat: druh vykonávané práce, místo nebo místa výkonu práce, den nástupu do práce. Výše mzdy není povinnou součástí pracovní smlouvy, může být určená mzdovým výměrem. Každopádně je však nutné mít sjednanou mzdu před zahájením práce.
  • Smlouva musí být v souladu se zákoníkem práce, vyvážená a nezvýhodňovat nadměrně jen jednu smluvní stranu.

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Mzda je vyplácená v soukromém sektoru, také se zde proto mluví o mzdovém výměru.

Plat je vyplácený ve státním sektoru, ve školství, v příspěvkových organizacích apod. Také se zde proto mluví o platovém výměru. Zároveň se zde setkáte s platovými třídami a stupni.

Hledáte jiné informace? Kontaktujte nás.