OSVČ

Být osoba samostatně výdělečně činná znamená, že můžete fungovat v režimu svobodných povolání, to znamená bez živnostenského oprávnění, v našem případě jde především o umělce nebo umělkyni, nebo si zařídíte živnostenské oprávnění. Tyto dva statuty je možné kombinovat.

Co musíte udělat pokud chcete být OSVČ?

  • Vyřídit si na živnostenském úřadě živnostenské oprávnění, pokud se budete věnovat činnosti, která ho vyžaduje (to se netýká uměleckého povolání, což je tak zvané svobodné povolání).
  • Musíte být přihlášený/á u zdravotní pojišťovny a platit měsíční zálohy.
  • Musíte platit povinné zálohy sociálního pojištění, případně dobrovolné nemocenské pojištění.
  • Zvažte, zda při svém fyzicky náročném povolání neuzavřít úrazové pojištění.
  • Do 2. května (případně 2. června, když máte daňového poradce), podáváte daňové přiznání a přehledy o příjmech na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.
  • Jako OSVČ můžete uzavírat například autorské smlouvy, licenční smlouvy, smlouvy o dílo nebo fakturovat.
  • Můžete se přihlásit k platbě paušální daně, která zahrnuje všechny odvody včetně daní a je vázaná na výši ročních příjmů.

Nenašli jste, co hledáte? Kontaktujte nás!