DPP/DPČ

Pracujete na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ)?

Dohoda o provedení práce, DPP (podle § 75 zákoníku práce)

Jedná se o dohodu na práci konanou mimo pracovní poměr.

Maximální rozsah práce, který je možné na DPP odvést, je 300 hodin v kalendářním roce. DPP musí být uzavřená písemně a musí v ní být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. U DPP není žádný limit měsíční odměny. Pokud však měsíční odměna přesáhne 10 tisíc korun, odvádí se z ní zdravotní a sociální pojištění. Pokud hrubá měsíční odměna z DPP částku 10 tisíc korun hrubého nepřesáhne, nemusíte příjem zahrnovat do daňového přiznání. Příjem z DPP se daní jen 15% srážkovou daní. Do limitu 10 tisíc korun hrubého si můžete přivydělávat i u více subjektů, není to vázané na jeden (např. 3000 Kč u jednoho zaměstnavatele, 4000 Kč u jiného apod.).

Pokud by pro vás byla práce na DPP u jednoho zaměstnavatele také jediným ročním příjmem, provede za vás zaměstnavatel roční zúčtování daně, které je v tomto případě ekvivalentem daňového přiznání – daňové přiznání pak již podávat nemusíte. Roční zúčtování daní se provádí prostřednictvím speciálního „růžového“ formuláře, který vám zaměstnavatel poskytne. Pokud je však pro vás DPP jen jedním z mnoha zdrojů příjmu, které podléhají povinnosti podat daňové přiznání (kombinujete ho např. s prací na volné noze), zahrnete ji do svého daňového přiznání.

Dohoda o pracovní činnosti, DPČ (podle § 76 zákoníku práce)

Jedná se o dohodu na práci konanou mimo pracovní poměr.

Maximální rozsah práce, který je možné na DPČ vykonávat, je v průměru polovina stanovené týdenní pracovní doby – u 40hodinového pracovního týdne je to tedy 20 hodin. DPČ se musí uzavřít písemně a musí se v ní uvádět sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Odvod daní a odvodů záleží na tom, zda máte u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani („růžový“ formulář), nebo ne, a také na výši částky, kterou si měsíčně na DPČ vyděláte.

Pokud uzavřete DPP nebo DPČ, nevztahuje se na vás ze zákona řada věcí, která se vztahuje na zaměstnance, například obecná pravidla pro odstupné nebo dovolenou. Běžná výpovědní doba je u dohod 15 dní.

Novinky v DPP a DPČ dle novely zákoníku práce a konsolidačního balíčku, které vstoupily v platnost 1. 10. 2023, jsme pro vás shrnuli do článku.