Infopoint

Průvodce fázemi taneční kariéry pro zaměstnance, OSVČ, ať už pracují na živnost nebo ve svobodném povolání, i pro ty, kdo různé způsoby práce kombinují. Umělecká kariéra má obvykle několik fází a může mít mnoho podob. Nabízíme informační podporu v klíčových momentech profesního života – když jste na začátku, když musíte kariéru přerušit, či když vás čeká ukončení aktivního působení na scéně a chystáte se na tzv. druhou kariéru.

Projekt je podpořen z Fondů EHP.