Setkání IOTPD v Madridu

Všechny články

Setkání IOTPD v Madridu

Nadační fond pro taneční kariéru je součástí globální sítě tzv. transition center. Network s názvem International Organization for the Transition of Professional Dancers  vznikl v Lausanne v roce 1993 z iniciativy Philippa Braunschweiga, milovníka a mecenáše tanečního umění. Kromě několika evropských zemí jsou v této síti i Kanada, Spojené státy a Jižní Korea. Členové IOTPD se pravidelně scházejí na pracovních schůzkách. Nedávno takové setkání proběhlo v Madridu a hostilo jej tamní centrum Tranzit Danza, které vzniklo před covidem, a je tudíž zatím nejmladším členem sítě. Pracovní setkání zástupců IOTPD využili španělští hostitelé k mezinárodní prezentaci, kterou uspořádali pro zástupce španělské státní správy a samospráv. Před zástupci města i ministerstva kultury vystoupili mezinárodní experti ze sítě IOTPD, aby představili činnost, výsledky a vysvětlili význam péče o taneční profesionálky a profesionály po skončení kariéry. Toto setkání se odehrálo v rámci běžícího procesu legislativních prací na statusu umělce ve Španělsku.

Pracovní setkání IOTPD jsou tradičně velmi inspirativní a probíhají ve velmi přátelské atmosféře. Není to jen přehlídka úspěchů – ačkoli i o těch se mluví – ale jde hlavně o sdílení praxe, update činnosti, vzájemnou podporu a diskusi o problémech, které se v rámci agend jednotlivých organizací vyskytují. Každé transition centrum je jiné. Většina však funguje nezávisle. Jsou financovány různým způsobem – prostřednictvím grantů, participativně – příspěvky zaměstnavatelů (divadel, souborů) a zaměstnanců (tanečníků), dále dary jednotlivců a organizací, výtěžky z gala. Pod křídly státu fungují v Polsku a ve Francii. V USA je podpora druhé kariéry tanečníků zahrnuta do činnosti velké tradiční nadace. Ta se donedávna jmenovala Actor‘s Fund, ale nyní ji najdete pod názvem Enterteinment Community Fund.

Nejstarším transition centrem je britská organizace Dancers’ Career Development (DCD), která letos slaví 50 let od svého založení. Dnes se věnuje podpoře taneční kariéry ve třech hlavních programech, tzv. stages – 1. stage se věnuje studentům a absolventům (ale i jejich rodičům), 2. stage je zaměřena na aktivní tanečníky a ty po skončení kariéry a 3. stage je programem pro bývalé tanečníky, alumni, kteří se stávají podporovately, mentory, inspiračními řečníky. Podobně jako řada dalších transition center poskytuje DCD granty na rekvalifikaci a pořádá semináře a workshopy. Stejně jako náš nadační fond i ostatní transition centra poskytují individuální služby – konzultace a koučink, dále zprostředkovávají informace o trhu práce, věnují se výzkumům a advokacii.

V německé Stiftung Tanz se podařilo prosadit tzv. “tři dny pro transition”, což znamená, že každý tanečník v souboru má právo se tři dny za sezonu věnovat přípravě na druhou kariéru. Tyto dny se mohou sčítat a převádět z roku na rok. Německá nadace také spustila transition aplikaci s praktickými informacemi pro druhou kariéru a nově pořádá workshop pro asistenty ředitelů souborů, aby u mladých lidí posilovala leadership.

Nadační fond pro taneční kariéru zastupovala v Madridu předsedkyně správní rady Jana Návratová. Informovala o činnosti fondu, o publikovaném výzkumu zranění v tanci a pohybových uměních, o individuálních službách pro umělkyně a umělce, o snaze intenzivně komunikovat v baletních i nezávislých souborech, nově se streetovou taneční komunitou a také na tanečních školách.

Obecně kolegové konstatovali, že po covidové pandemii se umělci a umělkyně začali více zajímat o témata spojená s jejich kariérou a o vzdělávací semináře, které nejčastěji probíhají on-line.

Network IOTPD uděluje grant k podpoře druhé kariéry, který může získat tanečnice nebo tanečník s mezinárodní kariérou. Jde o umělce, pohybující se během své kariéry v mnoha zemích, kteří v důsledku toho nejsou svázaní s žádným národním transition programem. Na zasedání se diskutovalo možné navýšení příspěvku (z 3,000 na 5,000 EUR) a reformulace podmínek.

O vyhlášení řízení o grant Philippa Braunschweiga vás budeme informovat.

Návštěva v Madridu proběhla v rámci projektu financovaného fondy EHP.

Photos: @ IOTPD/Oliver Daehler