Rozhovor se Zdeňkem Prokešem nejen o beneficích

Všechny články

Rozhovor se Zdeňkem Prokešem nejen o beneficích

Nadační fond pro taneční kariéru vznikl v roce 2015 a už o rok později se konala první benefiční představení v pěti českých divadlech na jeho podporu. Proč se správní rada NFTK, které jste členem, rozhodla oslovit české baletní soubory, aby jedno představení v sezoně věnovaly na podporu fondu?

Popravdě hodně jsme se inspirovali v zahraničí, kde jsou benefice pro podobné organizace občasnou součástí systému získávaní finančních prostředků pro tanečníky a tanečnice při přechodu k další „netaneční“ kariéře.

Jak se Vám daří přesvědčovat zástupce baletních souborů, aby se zajímali o budoucnost svých tanečníků?

Změna kariéry je pro tanečníky nevyhnutelnou součástí profese. V Česku končí většina tanečníků a tanečnic baletu svou aktivní kariéru do 35 let. Po relativně krátké, přesto fyzicky i psychicky náročné kariéře, tanečníci končí v nejistotě, bez jakékoliv sociální podpory ze strany státu či zaměstnavatele. Posláním NFTK je proto motivovat profesionály v oblasti tance a pohybového divadla, aby se na druhou kariéru připravovali s dostatečným předstihem a zajistili si adekvátní odrazový můstek pro nadcházející změnu smyslu života i životního stylu. Fond současně pomáhá tanečníkům, kteří procesem změny právě prochází. Snaží se také o osvětovou činnost a zavedení specifického spořícího systému pro profesionály v oblasti tance a pohybového divadla. Proto také pořádáme v divadlech a na školách semináře, kde tanečníky a tanečnice (i ty budoucí) seznamujeme s činností fondu. Tuto problematiku naštěstí chápou ředitelé divadel, a tak není problém se spolu s šéfy souborů na beneficích domluvit.

Kolik představení letos proběhne a jaká částka z jednotlivé vstupenky půjde na podporu NFTK?

Po předchozích dvou beneficích (v letech 2016 a 2018) tyto akce přerušilo covidové období a pak pomalejší rozjezd divadel k běžnému repertoáru. Teď tedy navazujeme spoluprací se šesti baletními soubory. Příspěvky fondu budou činit 50-200 Kč z každé prodané vstupenky.

Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč nejčastěji tanečnice a tanečníci končí svoji aktivní kariéru?

Těch důvodů bývá více. Od frustrace, přes zranění až po uvědomění si, že je lépe skončit na vrcholu kariéry a začít se připravovat na další profesní cestu. Na té jsou obvykle delší dobu než ve své původní profesi.

Jaké možnosti přípravy na druhou kariéru dostávají tanečnice a tanečníci díky nadačnímu fondu (NFTK) a je u nás ještě nějaká forma pomoci, kterou mohou využít?

NFTK je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje tanečníky, performery a akrobaty v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Buduje systém, který těmto umělcům zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny. Fond poskytuje informace a zprostředkovává služby související s rozvojem a změnou kariéry tanečníků a dalších profesionálů z oblasti pohybových umění. Druhým hlavním úkolem NFTK je lobbing a prosazení spořícího programu pro umělce v oboru performing arts. NFTK organizuje vzdělávací programy – semináře, workshopy – šité na míru tanečním profesionálům. Tyto programy jsou zaměřené na rozjezd podnikání, fundraising, osobní PR apod. Organizuje setkání ke sdílení dobré praxe a šíření informací o problematice druhé kariéry na konzervatořích. V roce 2018 fond za svou činnost obdržel prestižní ocenění PEARLE*.

Jak Vy osobně vidíte otázku druhé kariéry v tanečních souborech, když se podíváte zpět do svého působení v ND v Brně nebo v Laterně magice ND v Praze a srovnáte to se současností?

Myslím, že v Brně, kam jsem nastoupil v roce 1991, kdy probíhala v souboru velká generační výměna, se nám podařilo všem, kteří interpretační kariéru končili, zajistit jiné pracovní místo v divadle. A další i bez pomoci se začali profesionálně věnovat jiné profesi a mnozí z nich na vynikající úrovni. Tehdy žádná organizace pro další kariéru neexistovala. Dnes jsou tanečníci díky naší organizaci na další kariéru připravováni již během studia na konzervatořích. V Laterně magice byl soubor na externí smlouvy, i přesto jsme některým tanečníkům pomáhali se orientovat na trhu práce.

Kde jste teď Vy osobně nejvíce aktivní, co Vás profesně nabíjí?

Mé aktivity jsou dost široce rozložené, týkají se mnoha oblastí, ale stále se točí kolem divadla, které se stalo mou celoživotní vášní – přednáším na VŠ, věnuji se práci pro Nadační fond pro taneční kariéru a Asociaci tanečních umělců ČR, jsem členem různých správních, uměleckých a školských rad, věnuji se kulturní advokacii a jsem členem několika odborných porot.

Jak odpočíváte a cestujete stále za zajímavými tanečními událostmi po celé republice?

Nejraději odpočívám cestováním po památkách a přírodě, pokud je příznivé počasí, a stále se snažím držet krok s tím, co se děje v oblasti tance v celé naší republice i v zahraničí.

Mockrát děkujeme za rozhovor.

Více o benefičních představeních “Vstupenka, která pomáhá českému tanci” a souborech, které se zapojily, najdete v Aktualitách.