Ohlas na individuální služby pro tanečnice a tanečníky

Všechny články

Ohlas na individuální služby pro tanečnice a tanečníky

V průběhu října a listopadu 2023 jsem absolvovala individuální poradenství pod vedením Jany Bohutínské. Poradenství proběhlo formou tří setkání, která byla rozvržena dle mých časových možností. 

K prvnímu setkání jsem se upínala jako ke své záchraně a očekávala jsem od něj mnoho. Nemohla jsem se dočkat času, kdy budu mít konečně příležitost sdílet s nezávislou a nezaujatou osobou své tehdejší palčivé téma. Zpětně si uvědomuji, jak jsem během těch prvních šedesáti minut chrlila mnoho myšlenek, které se ve mně nakupily a které jsem potřebovala nahlas vyslovit a sdílet. Jednalo se z mého pohledu o proud myšlenek, kdy jedna otevírala druhou a ukazovaly mi, jak moc jsem ráda, že jsem se pro individuální poradenství (koučink) rozhodla. 

Nejvíce si považuji času, který patřil jenom mně a který jsem mohla dle svých potřeb naplnit. Nemusela jsem se na nikoho ohlížet. Mohla jsem sdílet téměř cokoliv. Ty myšlenky, které byly do té doby jen v mé hlavě, a které se najednou objevily v prostoru, začaly znít úplně jinak. Všechno se ze mě dralo ven a připadala jsem si velmi zoufale, ale s každou další větou jako by ze mě opadávala stará kůže. Pokud bych měla toto první setkání nějak pojmenovat, dala bych mu jméno Chrlení, bolení, zlepšení.

Druhé setkání bylo hledáním a srovnáváním si myšlenek. Prostřednictvím otázek od Jany jsem se, myslím, nad určitými tématy zamýšlela z trochu jiného pohledu a velmi mě překvapilo, že jsem si najednou dokázala jisté situace nově pojmenovat a díky tomu s nimi pracovat s větším nadhledem. Zároveň se pro mě toto druhé setkání stalo malým propadem. Od pocitu směřování konkrétnějším směrem jsem najednou zjistila, že si nejsem jistá a že nevím, jestli opravu chci jít tam, kam jsem si myslela, že se budu muset v rámci své profese vydat. Druhé setkání – Nálepky a zmatení. 

Třetímu setkání velmi pomohl časový odstup. Věci se daly do pohybu. Měla jsem pracovat na úkolu, byla jsem odhodlána zpracovat ho tak, jak jsem si na druhé hodině s Janou vytyčila. Odstup a moje aktivita mě ale dovedli jinam… V průběhu poslední části individuálního poradenství jsem došla k uvědomění, že jsem se dostala úplně jinam, než jsem očekávala. A ulevilo se mi. Třetí setkání – Síla, energie, odvaha. 

Koučink v rámci Druhé kariéry mi dodal odvahu. Začala jsem být skutečně aktivní a díky tomu se věci začaly dít. Najednou jsem získala pocit, že ještě něco dokážu, že ještě můžu něco, pro mě důležitého, dělat. Jana mi byla pozorným posluchačem, dala mi zrcadlo, které mě nijak nekritizovalo, ale pomáhalo mi pojmenovávat a dívat se na věci jinak. Jana mi pomohla odrazit se a já jí za to moc děkuju. 

Markéta, účastnice individuálního poradenství a koučinku, s námi sdílela zpětnou vazbu. Poradenství poskytuje Nadační fond pro taneční kariéru umělkyním a umělcům, pro které je aktuálním tématem změna či ukončení kariéry.

Mockrát děkujeme.

Projekt, jehož součástí je individuální poradenství a koučink, je financován z Fondů EHP/Norska a konzultace jsou díky tomu pro účastnice a účastníky bezplatné.