Lidé se mění, vize zůstává

Všechny články

Lidé se mění, vize zůstává
Spolek rodičů při Taneční konzervatoři Brno

Milada Pazderová je aktivní členkou ve Spolku rodičů při Taneční konzervatoři Brno. Rodiče studentek a studentů konzervatoře jeho prostřednictvím zlepšují podmínky pro studium na této škole. Jak jejich spolupráce s konzervatoří probíhá a proč je cílevědomé angažmá rodičů důležité?

Kdy a za jakým účelem spolek vznikl? V čem jsou vaše aktivity důležité?

Rodiče studentů Taneční konzervatoře Brno se sdružovali již mnoho let, nejdříve to bylo bývalé SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy, postupně se spolek měnil až do dnešní podoby. Ve spolku jsou aktivní rodiče studentů Taneční konzervatoře, členství je dobrovolné. Jsou to rodiče, kteří mají studenty od prvního až po osmý ročník. Těch aktivních, kteří se zapojují sice není moc, ale o to více si ceníme jejich práce. Jakmile studenti konzervatoř ukončí, tak i rodiče většinou ukončí svou činnost ve spolku. Na druhou stranu, každoročně nastupují noví studenti, a tím i nová posila do spolku. Ve spolku jsou i rodiče některých absolventů, kteří se také aktivně zapojují do dění a přinášejí určitý nadhled. A také určitou zpětnou vazbu, co škola jejich dětem dala a co mohla ještě přinést. 

Proto se každým rokem mění složení členů – ale vize zůstává. Chceme udělat ze spolku instituci, která úzce spolupracuje se školou, zajišťuje finance a společně realizuje projekty pro rozvoj všech studentů konzervatoře. Škola nemá kapacity se věnovat všem oblastem, proto jí pomáháme.

Co řešíte nejčastěji, co jsou pro vás stěžejní témata nebo jaká témata pomáháte rozvíjet?

Pomáháme tam, kde škola naráží na své kapacity. Je toho fakt hodně, vyjmenuji několik důležitých oblastí. 

 • Organizujeme semináře a webináře s výživovými poradci, fyzioterapeuty, sportovním lékařem či psychologem. Záznamy jsou dostupné na webových stránkách spolku. Sdílíme mezi rodiči získané kontakty na tyto odborníky, protože péče o zdraví je plně v rukou rodičů.
 • Ve spolupráci se zřizovatelem jsme hledali cestu ke zlepšení školního stravování, které by odpovídalo mimořádnému fyzickému výkonu a samozřejmě splňovalo také Vyhlášku o školním stravování. A podařilo se, studenti budou mít od nového školního roku navýšený finanční normativ a každý oběd bude obohacený o zeleninové saláty. Spolek finančně podpoří nákup vitríny na tento sebeobslužný zeleninový bar.
 • Podporujeme a pomáháme s produkcí akcí, na kterých vystupují studenti. Několikrát do roka mají představení v brněnských divadlech, a tak zajišťujeme propagaci, online prodej vstupenek i přivítání rodičů a profesorů na představení. 
 • Pomáháme při nákupu a výrobě kostýmů, rekvizit. Bez šikovných maminek by představení nebyla tak oslnivá. 
 • Spolupořádáme kariérní workshopy a podporujeme studenty na startu jejich kariéry. Spolek zajistil pro studenty možnost focení do portfolia ke konkurzům s profesionálním tanečníkem a fotografem Arturem Abramem. Víme, jak je pro studenty klíčové připravit se na budoucí povolání tanečníka a příští rok tuto aktivitu výrazně rozšíříme. 
 • Na webových stránkách spolku, i na facebookovém a instagramovém profilu informujeme o tanečních workshopech, které mohou mladí tanečníci o prázdninách navštěvovat.
 • Podporujeme studenty na soutěžích, vystoupeních mimo školu a zajišťujeme dopravu. 
 • Pomáháme získávat sponzorské dary, např. PC monitory či televizní obrazovky na sály.
 • Nakoupili jsme masážní pomůcky k lepší regeneraci studentů po výkonu na sále.
 • Pro nás rodiče je prvořadá psychická pohoda a zdraví studentů na škole a samozřejmě i jejich bezpečnost. Spolupracujeme proto také na preventivních programech, např. na prevenci šikany. Studenti mohou anonymně posílat podněty a upozornění, když je něco trápí, nebo mají pocit, že jim někdo ubližuje, případně jsou svědky šikany.
 • Jako důležitou také vnímáme propagaci školy, a tak zhotovujeme reklamní letáky, plakáty a také jsme nechali zhotovit prodejní reklamní předměty školy – merchandise (mikiny, tašky, nálepky apod.), ty pomáhají povzbuzovat sounáležitost se školou.

To vše se daří díky skupině angažovaných rodičů, kteří těmto aktivitám věnují bez nároku na odměnu spoustu času.

Jakým způsobem probíhá komunikace se školou?

Komunikace převážně probíhá na úrovni vedení školy a výboru spolku. Pokud je potřeba, zvedneme telefon a zavoláme si. 

Již druhým rokem v květnu proběhlo setkání rodičů, studentů a vyučujících tanečních předmětů po školním představení v divadle Barka, na které rodiče připravili bohatý raut a zpříjemnili si tak chvíle pro navazování komunikace a spolupráce.

Určitě by se našlo, co vylepšit na obou stranách, ale to je jako v každé aktivitě. 

Jak vnímají aktivity spolku studenti?

Pozitivně. Zejména ty aktivity, které mají hmatatelné výsledky, jako je zlepšení stravování nebo pořízení vybavení, které přímo prospívá jejich studiu. Postupně začínají využívat také další aktivity, jako jsou workshopy a webináře.

Je toho hodně, co by se dalo pro mladé tanečníky a tanečnice udělat, ale musíme si uvědomit, že studenti jsou ve věku od 11 do 18 let. Takže potřebujeme komunikovat i s jejich rodiči a zapojit je do dění.

Z čeho spolek své aktivity financuje?

Z výtěžků z členských příspěvků i akcí, pořádaných ve spolupráci se školou. Vše přináší zlepšování podmínek při tak náročném studiu všem studentům bez rozdílu.

Co by mělo “zaznít” na závěr?

Budeme rádi, když nás budete sledovat na našem Instagramu, nebo když se nám ozve podobný spolek, který pomáhá jiné taneční škole. Budeme moc rádi za propojení.

https://www.tkspolek.cz/

https://www.facebook.com/groups/spolekrodicutkbrno

https://www.instagram.com/tk_spolek/

© Taneční konzervatoř Brno, TK Spolek Brno

Monika Havlová,