Když vysvětlujeme okolnosti a aspekty taneční profese lidem mimo obor, jsou upřímně zaskočeni

Všechny články

Když vysvětlujeme okolnosti a aspekty taneční profese lidem mimo obor, jsou upřímně zaskočeni

U tanečníků si rizika, náročnost, změny v osobním a profesním životě diváci nepřipouštějí. Když vysvětlujeme okolnosti a aspekty této práce lidem mimo obor, jsou upřímně zaskočeni. Přibližuje oblast, v níž se pohybuje Nadační fond pro taneční kariéru Jana Návratová.

Jana Návratová je publicistka, kulturní manažerka a kurátorka v oblasti tance a pohybového divadla. Vedle výzkumné činnosti a působení v Institutu umění – Divadelním ústavu je předsedkyní Nadačního fondu pro taneční kariéru (NFTK). Ten podporuje české tanečníky poskytováním individuálních služeb, organizováním vzdělávacích programů a prosazováním speciálního druhu spoření. Zeptali jsme se jí, proč nadační fond organizuje benefici Vstupenka, která pomáhá českému tanci a jak probíhá spolupráce mezi fondem a tanečními organizacemi v Česku.

Proč Nadační fond pro taneční kariéru (NFTK) pořádá benefiční akci?

Nadační fond funguje jako nezávislá organizace. A jako každá organizace potřebuje na svoji činnost finanční prostředky. Jedním z jejich zdrojů se staly benefiční večery Vstupenka, která pomáhá českému tanci, které organizujeme ve spolupráci s českými baletními soubory. 

Má po vás benefice další, třeba i symbolický, přesah vedle finančního výtěžku?

To rozhodně. Jednak prostřednictvím benefic šíříme téma nadačního fondu – a tím je péče o tanečníky, coby „vzácný“ umělecký personál. Upozorňujeme na náročnost taneční profese, a tím i na hodnoty tance jako takového a jeho společenský přínos. 

Tanečníci dávají do své práce tělo i duši, nesmírně riskují, fungují pod obrovským tlakem a po konci kariéry, s níž se velmi těžko loučí, začínají od nuly. Nemusím snad dodávat, že jejich finanční ohodnocení je za tu obrovskou dřinu někdy – řečeno eufemisticky – velice neadekvátní. Další aspekt se týká samotného tanečního prostředí a kultivování profesní solidarity. Taneční obec by si měla uvědomit, že má sama schopnost se podporovat a vzájemně si pomáhat. Benefice je přitom jen jednou z možností.

Je snadné získat baletní soubory pro spolupráci, anebo se setkáváte s odmítnutím?

Jsme moc rádi, že se většinou setkáváme s ochotou a zájmem. Divadla, která se zatím do benefic nezapojila, k tomu mají nějaký vážný organizační či administrativní důvod a snaží se podporu fondu vynahradit jinak. Věříme, že v budoucnu se podaří počet benefičních partnerů rozšířit.

Benefice je výrazně spojena s klasickým baletem. Proč se neúčastní také soubory a projekty nezávislé taneční scény?

Těch důvodů je několik. Jedním z nich může být prostě fakt, že se nezávislé subjekty s činností fondu zatím úplně neseznámily a domnívají se, že fond podporuje jenom tanečníky baletu. Což je samozřejmě omyl. Prostě neberou fond jako projekt, který se jich týká. Svou roli může hrát i pocit, že na nějakou podporu prostě nemají kapacitu, že jen tak tak ufinancují svoje projekty. Přitom i symbolická či nefinanční podpora má veliký význam. Ukazuje se, že celá generace mimů, performerů a tanečníků nezávislé scény překračující čtyřicítku řeší vážné existenční a kariérní otázky. A přesně pro ně je tu Nadační fond pro taneční kariéru. 

A získané finanční prostředky, ty jsou alokovány pouze na tanečníky a tanečnice klasického baletu?

To určitě ne. Opravdu poskytujeme služby a podporu každému, kdo splní základní kritérium, a tím je profesionální působení na scéně. Měřítkem profesionality je v tomto případě fakt, že více než polovina příjmu pochází z umělecké pohybové práce. 

Letos se podařilo vybrat 230 tis. Kč. O jaký podíl v celkovém rozpočtu fondu se jedná? 

Je to asi třetina, ale my pracujeme s tím, co je k dispozici. Finančně je fond zatím stále v rozběhu, podle toho, kolik se nám podaří fundraisingem získat, vytváříme program a nabízíme služby. Když se nám podaří získat víc, bude činnost fondu bohatší, aktivnější, intenzivnější. 

Disponuje fond i jinými zdroji?

Ideu nadačního fondu podpořila paní Dadja Altenburgh-Kohl, která se stala patronkou NFTK a poskytla vstupní kapitál na jeho rozjezd. Jako znalkyně tance rozumí problémům této profese a nadále fond podporuje. Je to vzácný příklad poučené filantropie, které je v českém kulturním prostředí ojedinělá. Patří jí veliký dík.

Myslíte, že si diváci uvědomují veškeré reálie a okolnosti života a kariéry tanečnic a tanečníků?

Právě že ne. Když si ligový fotbalista zlomí kotník, jsou toho plné zprávy, když přestoupí z klubu do klubu, pořádají se tiskové konference, když otěhotní modelka všichni se strachují, aby jí to nezměnilo postavu. U tanečníků si rizika zranění, náročnost přípravy, změny v osobním a  profesním životě apod. diváci nepřipouštějí. Když vysvětlujeme okolnosti a aspekty této práce lidem mimo obor, jsou upřímně zaskočeni. 

Plánujete podobné akce i v budoucnu?

Myslíte benefice? Ano, určitě. Z benefic se stává pěkná a fungující tradice, kterou budeme určitě rozvíjet.

(Jana Návratová v rozhovoru s Petrou Jansa).

Jana Návratová,