Jak v současné situaci čelit nejistotě, strachu a stresu?

Všechny články

Jak v současné situaci čelit nejistotě, strachu a stresu?

Umělci (a nejen oni) čelí dvěma úrovním (navzájem propojeným) úzkosti a stresu: těm z ohrožení zdraví a života a úzkosti existenční, ekonomické. K tomu se přidává frustrace z nemožnosti vykonávat své povolání, ze sociální izolace, kdy řada z nich je zvyklá být součástí skupiny a žít v úzkém kontaktu s druhými. Obojí je zvládnutelné zaměřením se na to, co je možné dělat, jaké mám možnosti. A vedle toho doporučujeme obcházet, nerozvíjet myšlenky na to, co nemohu dělat, o co přicházím.

Konstruktivní myšlení, možnosti a příležitosti

Konstruktivita myšlení, zaměření se na vlastní možnosti, či dokonce na příležitosti, které tahle situace nabízí, je klíčem k překonání doby, než se znovu rozvážou ruce. Je důležité být připravený, nečekat, až něco zas budu moct. Úkoly, které před sebou izolovaný, nevykonávající umělec má, jsou třeba tyto: pracovat na své kondici mentální i fyzické, ochraňovat a rozvíjet svůj talent, své dovednosti, které mě jindy živí. Nezahálet, trénovat, cvičit, dělat to, v čem jsem dobrý v intenzitě podobné té, která je v běžném zapojení, v životě „předtím“ a nejspíš i životě „potom“. Udržení denního režimu a rytmu je samozřejmou nutností! 

Jak svůj čas nejlépe využijete?

Dále doporučujeme zamyslet se nad tím, jak nejlépe využít čas, který máme – od úprav CV, profilů, portfolia, fotek, videí a dalších prezentačních materiálů, po tvorbu nových. Je fajn projít si dokumenty, udělat pořádek v tom, kde to už dlouho odkládáme. Co dalšího se můžete naučit, co vám pomůže zvýšit kvalifikaci a být napřed před těmi, kdo tuto dobu využijí k zahálce a stěžování si v nečinnosti? Nabízí se jazyky, dovednosti v práci s technologiemi (audio, video, využití sociálních sítí apod.). 

Kudy na sociální izolaci?

Sociální izolaci je možné přechodně (ano, vše jednou přejde a my se vrátíme do života, který bude sice trochu jiný, ale zároveň bude opět životem sociálním, aktivním) řešit videohovory, skypovými „posezeními“, debatami o tom, co kdo dělá, na co kdo přišel, co mu pomáhá apod. Je fajn držet
tyto hovory v optimistické, konstruktivní rovině – nestěžujme si, ale konejme.

Kde mohu ušetřit, kde přivydělat?

Další úkol je v otázce financí, ekonomické. Je možné nechat si poradit. Ale také stačí obyčejný zdravý selský rozum, který mi napoví, kde mohu ušetřit (a už třeba šetřím). Dobrou správou financí je možné zvládnout leccos. Například se zamyslet, co mohu sdílet – internet v domě (přispívat někomu na připojení a používat jeho wifi), co mohu optimalizovat či zrušit. Uvědomit si, že tato situace nás nutně vede k úsporám – spočtěte si, kolik výdajů dělá tzv. latte efekt (drobné výdaje za příležitostné kávy, smoothie, obložené sendviče, malá balení vody, „dvojky“ vína, zmrzliny, časopisy apod.). Výraznou úsporou je také to, že za spoustu věcí neutrácíme, protože nemůžeme. Variant, jak se k finanční krizi postavit, je celá řada. Kromě možností, jak ušetřit, je vhodné se zamyslet, kde by šlo si přivydělat. Lze využít například krátkodobých brigád u obchodníků, kteří mají otevřeno, ve službách, které fungují. 

Dopřejte si mediální dietu

A to nejdůležitější, co doporučujeme prakticky všem – dopřejte si mediální dietu. Vypněte zprávy, kanály, které zavalují emocemi ze současné situace, nesledujte diskuze vyjma těch, které vám mohou něco přinést. Udělejte to hned a buďte na sebe přísní a důslední, nikdo jiný to za vás neudělá.

 

Jana Bohutínská,