Slavíme 8. výročí nadačního fondu

Všechny aktuality

Nadačním fondu pro taneční kariéru (NFTK) už 8 let naplňujeme vytčenou misi. V roce 2015 jsme začali podporovat tanečnice a tanečníky v období, kdy končí svoji jevištní kariéru a vydávají se na další profesní cestu. Zaměřujeme se nejen na ty, kteří s aktivní kariérou končí, ale věnujeme pozornost celému průběhu taneční kariéry, jeho jednotlivým fázím. Zajímáme se o přechod absolventek a absolventů do praxe, o profesní a sociální podmínky nezávislých umělkyň a umělců, stejně jako zaměstnanců/zaměstnankyň v divadlech v období aktivní kariéry.

Pevnou součástí naší práce je proto již řadu let i advokacie, zaměřená primárně na pracovní a životní podmínky v tanci, cirkuse a pohybovém divadle. Poslední roky naplnily naše aktivity semináře, diskuze, individuální konzultace, síťování s tanečními soubory, školami, nezávislými umělkyněmi a umělci i tuzemskými a zahraničními organizacemi. Nezapomínáme ani na téma statusu umělkyně a umělce a neúnavně se snažíme udržovat dialog s Ministerstvem kultury ČR, kde připomínáme specifika taneční profese jako argumenty pro zvláštní podporu této náročné profese.

O všech našich aktivitách vás informujeme na našem blogu, sociálních sítích i prostřednictvím newsletteru. Na našem webu najdete INFOPOINT – průvodce kariérními tématy, který postupně doplňujeme a rozšiřujeme o aktuální informace.

Hodně nám v tom pomohla podpora z Fondů EHP a Norska, jejichž grant jsme na činnost fondu získali a který spolu partnery – souborem 420PEOPLE a souborem Jihočeského divadla úspěšně naplňujeme.

K naší práci patří odborná expertíza a evidence based praxe už od samotného založení –  Nadační fond vznikl jako výsledek výzkumu, který zkoumal profesní ukotvení tanečních umělkyň a umělců na trhu práce, mapoval zahraniční příklady dobré praxe. Nedávno jsme publikovali studii zaměřenou na úrazy a nemoci z povolání profesionálek a profesionálů v oblasti pohybových umění.

Závěr letošního roku bude patřit benefičním tanečním představením, kampani – Vstupenka, která pomáhá českému tanci. Rádi bychom tedy poděkovali souborům a jejich šéfům, kteří se do benefičních představení na podporu NFTK zapojili a dali tím najevo, že věří v hodnotu a smysl naší práce.

Už na samého prvopočátku nám projevila důvěru Prof. Dadja Altenburg-Kohl, která se stala naší patronkou.