Rok 2022 v Nadačním fondu pro taneční kariéru

Všechny aktuality

Po celý rok 2022 jsme měli jedinečnou příležitost posílit kapacity NFTK a především díky podpoře Fondů EHP/Norska nabídnout profesní komunitě ve větší míře naše služby. Na jaře se nám podařilo prostřednictvím ankety mezi tanečnicemi a tanečníky zmapovat jejich aktuální potřeby, abychom mohli strukturovat služby a vzdělávací projekty. Na anketu navázaly dvě výzvy směrem k umělkyním a umělcům z oblasti tance, pohybového divadla a cirkusu.

Nabídka směřovala k individuálnímu koučinku a poradenství v oblasti ukončení a změny kariéry. Přihlášení, jejichž identitu zachováme v tajnosti, měli možnost zúčastnit se nejprve vstupní konzultace a poté si vybrat oblast, která by jim mohla přinést největší míru pomoci při řešení jejich aktuální kariérní situace. V programu individuálního poradenství máme v plánu pokračovat také v roce 2023. Na podzim loňského roku jsme zároveň spustili průvodce různými fázemi kariéry v podobě Infopointu na webu www.tanecnikariera.cz, kde nabízíme podporu v klíčových momentech profesního života. Nejen v průběhu aktivní kariéry, ale i v jejích začátcích, během přerušení i pro období, kdy přichází čas zamyslete se nad kariérou druhou.

NFTK se ve svých aktivitách rozhodl také zmapovat a popsat problematiku úrazovosti a nemocí z povolání v cílové skupině umělkyň a umělců z oboru tance, pohybového divadla a cirkusu. Kromě zjištění aktuální praxe a přiblížení různých způsobů řešení prevence a rekonvalescence profesionálek a profesionálů, zároveň chceme upozornit také na zahraniční formáty dobré praxe, které by mohly být inspirací i pro české prostředí. Součástí je také vhled do současné legislativy a shrnutí potřeb a doporučení k její budoucí úpravě, a to v souvislosti s problematikou statusu umělce/kyně.

Do mapování úrazovosti se zapojily divadelní i nezávislé soubory, kterým bychom tímto chtěli jmenovitě poděkovat za spolupráci, protože bez těchto informací a podnětů by nedošlo k řádnému mapování a formulaci doporučení.

Do výzkumu se zapojili: baletní soubor Severočeského divadla, baletní soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni, baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského, balet Slezského divadla Opava, baletní soubor Moravského divadla Olomouc, Balet Národního divadla, baletní soubor Divadla F. X. Šaldy Liberec, baletní soubor Jihočeského divadla, Balet Národního divadla Brno a z nezávislých souborů: Pražský komorní balet, Losers Cirque Company, Cirk La Putyka, Lenka Vagnerová & Company, Holektiv, Farma v jeskyni, BURKI&COM, Bratři v tricku, 420PEOPLE.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další v roce 2023.