Jak vnímáte svou taneční kariéru a jaké jsou vaše zkušenosti s českým tanečním trhem práce?

Všechny aktuality

Dotazník najdete zde.

Nadační fond pro taneční kariéru se na přípravě dotazníku nijak nepodílel, nicméně na něj poukazuje jako na zajímavou platformu, kde se můžete anonymně a svobodně vyjádřit k řadě aktuálních témat.