Jak dopadla benefiční představení na podporu druhé kariéry

Všechny aktuality

Baletní soubory Národního divadla v Praze, Národního divadla v Brně, Moravského divadla Olomouc, Divadla F. X. Šaldy v Liberci, Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni vybraly jedno z předvánočních představení, na které bylo možné zakoupit vstupenku, navýšenou o částku 50 až 200 Kč. Takto vybranou částku využije Nadační fond pro taneční kariéru k podpoře tanečnic a tanečníků.

Vstupenku si zakoupilo celkem 3602 diváků, kteří tak přispěli částkou 331 350 Kč na podporu Nadačního fondu pro taneční kariéru, který se věnuje tanečním profesionálkám a profesonálům.

Taneční kariéra je specifická a v mnoha ohledech extrémně náročná. Je také krátká, průměrně se tanečníci a tanečnice loučí s jevištěm v 35 letech, tedy v době, kdy se v jiných profesích teprve začíná odehrávat kariérní vzestup. Profesní změně v tanci se tým nadačního fondu věnuje především. Nabízí informace, poradenství, koučing, organizuje vzdělávací workshopy a semináře. Věnuje se také výzkumům, advokacii a šíření informací o profesních a sociálních podmínkách tanečnic a tanečníků.

“Věřím, že je nutné podporovat snahu těch, kteří bojují za zlepšení postavení tanečních umělců, a kteří jsou jim nápomocní v jejich následném profesním směřování.”

Jan Fousek, umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc

Plzeň je mé rodné město, a když se jedná o dobrou věc – podporu druhé kariéry tanečníků, tak tam nesmím chybět. Myslím si, že tanečníci a soubory v ČR se musí podporovat, protože všichni táhneme za jeden pomyslný provaz – balet.“

Adam Zvonař, první sólista Baletu Národního divadla v Praze, který se zúčastnil benefičního představení v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

Všem souborům zmíněných divadelních domů i jednotlivcům, kteří beneficím vyjádřili svoji podporu a do série představení se zapojili, patří velké poděkování.

O benefiční akci Vstupenka, která pomáhá českému tanci:

  • Benefice se poprvé konala v roce 2016 ve spolupráci s baletními soubory Národního divadla v Praze, Národního divadla v Brně, Divadla F. X. Šaldy v Liberci, Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a Divadla J. K Tyla v Plzni.
  • Celkový výtěžek akce v roce 2016 činil 208 000 korun, přičemž tanečníky zakoupením vstupenky podpořilo přes 2000 diváků.
  • V roce 2018 se benefice zúčastnilo 5 divadel: Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci a Divadlo J. K. Tyla v Plzni. V létě roku 2019 se do benefic zapojilo I Moravské divadlo Olomouc s Balet Gala.
  • Celkový výtěžek akce v letech 2018 a 2019 činil 230 050 z téměř 3000 zakoupených vstupenek.