Infopoint

Všechny aktuality

Infopoint je novým průvodcem a informační podporou umělkyním a umělcům v klíčových fázích jejich profesního života.

Umělecká kariéra má obvykle několik milníků, proto nabízíme užitečné informace pro začátek kariéry, ale také pro fázi, kdy je z nějakého důvodu nutné kariéru přerušit, nebo když dojde k ukončení aktivního působení na scéně a přechodu na tzv. druhou kariéru.

Infopoint je přehledně členěn dle typu pracovního statutu a věříme, že bude pro umělkyně a umělce snadné se v něm orientovat.

Projekt Infopoint NFTK je financován z Fondů EHP/Norska a jeho využití je díky této podpoře pro tanečnice a tanečníky bezplatné.